MINTned

Bestuur

Het bestuur van MINTned bestaat momenteel uit deze leden, te weten:

Janet Murris

Janet Murris - Voorzitter

 

 Saskia van der Veen - Penningmeester

 

 Jannet de Jonge - Secretaris

 

 Angelita Casanovas - Algemeen lid

 

 Melanie van Hoeve - Algemeen lid