MINTned

Meer over Motiverende Gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering is een ‘evidence based’ gespreksmethodiek voor doelgerichte gedragsverandering.  Deze methodiek is in 1983 voor het eerst beschreven door William Miller als effectieve aanpak bij alcoholverslaafden. Op dit moment wordt Motiverende Gespreksvoering in meer dan 20 verschillende werkvelden en op uiteenlopende problemen toegepast.

Definitie

Motiverende Gespreksvoering is een doelgerichte gespreksmethode waarbij de persoonlijke motivatie van de cliënt om te veranderen wordt versterkt door het verkennen en verminderen van ambivalentie. 

Motiverende Gespreksvoering is gebaseerd op het werk van Carl Rogers waarbij de focus ligt op het willen begrijpen van de cliënt en het aansluiten op het referentiekader van de cliënt in relatie tot een bepaald probleem en het bijbehorende gedrag.

Uitgangspunten en principes bij Motiverende Gespreksvoering

Deze cliëntgerichtheid zoals hierboven beschreven, is een van de uitgangspunten van Motiverende Gespreksvoering. Er zijn daarnaast nog twee andere uitgangspunten die van groot belang geacht worden voor het succesvol kunnen sturen van verandering. Allereerst het uitgangspunt dat er altijd een bepaalde motivatie bij mensen aanwezig is om iets te veranderen aan hun probleem of probleemsituatie. Zo is er een natuurlijke neiging om zich gezonder te willen voelen, minder pijn te voelen, weer aan het werk te gaan of om kinderen op een goede manier op te voeden. Het tweede uitgangspunt is dat mensen zich veelal ook ambivalent voelen ten aanzien van deze veranderingen. Zij hebben vaak dubbele gevoelens, zien aan de ene kant wel goede redenen zijn om te veranderen en tegelijkertijd ook bezwaren. Een professional die de taak heeft om iemand in een veranderingstraject te begeleiden, kan deze uitgangspunten implementeren in de aanpak door drie principes aan te houden in de stijl en aanpak van de begeleiding:

  • Een op samenwerking gerichte begeleidingsstijl
    De professional vermijdt een voorschrijvende, dwingende en op autoriteit gebaseerd opstelling. De cliënt heeft invloed op de aanpak van het plan. Het uitgangspunt is de bereidheid van de cliënt; wat wil de cliënt aanpakken en hoe wil hij/zij dit aanpakken?
  • Uitlokken van motivatie en kwaliteiten en capaciteiten van de cliënt
    De cliënt wordt gevraagd naar de eigen wensen en redenen om te veranderen. Deze motivatiebronnen worden ingezet in het veranderingsproces. Ook ten aanzien van het kunnen veranderen, wordt aangesloten op aanwezige kwaliteiten van de cliënt. De methodiek richt zich op het oproepen van de interne bronnen van de cliënt en het versterken van die bronnen.
  • De autonomie van de cliënt wordt erkend en versterkt
    De professional respecteert het recht op zelfbepaling en gaat ook uit van het vermogen van de cliënt om eigen keuzes te maken. Dit is ook een erkenning van een onomstreden waarheid met betrekking tot verandering; het is uiteindelijk een eigen besluit van de cliënt om iets wel of niet te doen.

Gespreksmethode

De kern van de gesprekstechniek is het bij de cliënt ontlokken van positieve uitspraken over veranderen. Dit wordt verandertaal genoemd. Het gaat hier om zelfmotiverende uitspraken van de cliënt gerelateerd aan diens erkenning en bewustzijn van het probleem, de nadelen van het laten voortbestaan van het probleem en de eigen redenen en waargenomen voordelen om te veranderen.

Onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat motiverende gespreksvoering een bewezen effectieve gespreksmethode  is. Voor een recent overzicht van onderzoeksresultaten op verschillende gebieden vragen wij u geduld te hebben, wij werken aan het samenstellen van deze lijst. Voor specifieke vragen omtrent onderzoek kan u contact opnemen met een van onze leden of via het contactformulier.

Toepassing

Motiverende Gespreksvoering is effectief als kortdurende interventie of in combinatie met andere behandelmethodieken. Motiverende Gespreksvoering is daarbij het meest effectief als er sprake is van een  aanpak waarbij een duidelijk veranderingsdoel aangegeven kan worden. Een doel ten aanzien waarvan de cliënt dubbele, gemengde gevoelens heeft.