Motiverende gespreksvoering schittert in haar eenvoud, maar er is een stevig leerproces voor nodig om het onder de knie te krijgen. Zelf werk ik er al ruim tien jaar mee, ik leer nog elke dag bij en laat ook nog dagelijks steken vallen. Empathie neemt in de literatuur over motiverende gespreks-voering een prominente plaats in. Empathie en compassie zijn onderdeel van het fundament van deze manier van werken; het een leidt hierbij tot het ander. Compassie is bij motiverende gesprekvoering een noodzakelij-ke factor om empathie effectief in te zetten en andersom. Compassie is een van de vier aspecten, naast acceptatie, samenwerken en ontlokken; samen vormen ze de basishouding van deze methode.