Project omschrijving

Corine Vernooij

Ieder mens is gemotiveerd. Het is juist de uitdaging om deze motivatie naar boven te halen! Mens & Motivatie is gespecialiseerd in training van hulpverleners binnen zorg, welzijn en onderwijs. Motiverende Gespreksvoering ervaar ik als een krachtige methodiek. De toepassing hiervan kan daadwerkelijk een verschil maken in de verbetering van de kwaliteit van leven van cliënten. Daarbij kan het de hulpverlener veel meer voldoening geven om op deze wijze in gesprek te gaan. Het maakt het werk zo veel leuker!

Mijn kracht ligt in het creëren van leersituaties waarin mensen vanuit hun intrinsieke motivatie gaan ontdekken wat belangrijk is in begeleidingsgesprekken. Daarbij is het samen leren én van elkaar leren altijd het uitgangspunt. In alle trainingstrajecten staat het creëren van een prettige en veilig leeromgeving centraal.

Als trainer wil ik me graag voor kortere of langere tijd verbinden aan de mensen met wie ik werk. Duurzame verandering is het doel, waarbij zelfsturing en het optimaal benutten van de eigen kracht van mensen voorop staan.