Project omschrijving

Gerda Kolen

Oplossingsgericht Werken, Motiverende Gespreksvoering en Persoonlijk Leiderschap vind ik een prachtige combinatie. Dit gedachtengoed zet ik zo veel mogelijk in, zowel in individuele contacten als in grotere groepen. Mensen (her)ontdekken hun zingeving, passie en drijfveren en ervaren energie om door te ontwikkelen en verder te groeien.