Project omschrijving

Moniek Vossebeld

Als ‘gids bij gedragsverandering’ ondersteun ik professionals en vrijwilligers die in contact zijn met mensen die ‘moeten’ en/of willen veranderen. Daarbij gebruik ik mijn ervaring als Gezondheidsvoorlichter en Sociaal werker. Ik koppel de gesprekstechnieken aan thema’s die je in de praktijk tegenkomt, zoals

eenzaamheid,
(financiële) zelfredzaamheid,
opvoedingsvaardigheden,
laaggeletterdheid,
mantelzorg.

Iedereen beslist zélf over wel of niet veranderen. Aandacht voor de autonomie van de mensen waarvoor en waarmee we werken is van grote waarde.
Je leert hoe je ervoor kunt zorgen dat je cliënt, patiënt en/of deelnemer zélf aan de slag gaat met de uitdagingen in zijn of haar leven. De uitdagingen waarmee hij of zij zélf aan de slag wil.