Project omschrijving

Riëtta Oberink

Ik werk als gezondheidszorg (GZ) psycholoog en daarnaast als docent aan de Huisartsenopleiding. Ik heb veel ervaring met trainen en coachen van artsen, psychologen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners. Ook doe ik op dit moment onderzoek naar het toepassen van motiverende gespreksvoering in (korte consulten) de huisartspraktijk.

Mijn werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijke uitgangspunten waarbij de focus ligt op individuele krachten, op oplossingen in plaats van op klachten en op het streven naar doelen die horen bij persoonlijke waarden. Motiverende Gespreksvoering is een gespreksstijl die hier prima bij past.

Een belangrijk doel van mijn trainingen en coaching is dat het hulpverleners plezier, voldoening en rust in hun werk (terug) geeft. Zo helpen zij niet alleen anderen om gezond te worden maar blijven ze zelf ook vitaal.

U kunt bij mij terecht voor trainingen, supervisie en coaching van o.a.
-Motiverende Gespreksvoering
-Samen beslissen (Shared Decision Making)
-Communicatie in de (G)GZ in brede zin
-Omgaan met “lastige” situaties
-Oplossingsgerichte vaardigheden
-Therapeutische interventies voor de huisartsenpraktijk (SOLK, verslaving, angst- en stemmingsstoornissen)

Ik werk graag samen met anderen. Met Anne van Stralen heb ik bijvoorbeeld de training “Een goed gesprek over vaccineren” ontwikkeld. We hebben de training al vele malen gegeven en hopen dat hulpverleners in de korte tijd die ze hebben “een goed gesprek” kunnen voeren over vaccineren en daarmee tegelijkertijd de daling van de vaccinatiegraad tegengaan.

Voor voor vragen die gaan over onderzoek en onderwijs/trainingen: h.h.oberink@amsterdamumc.nl
Voor vragen die gaan over coaching en psychologische behandelingen: r.oberink@extenzo.nu