Project omschrijving

Thijs Biemans

In 1990 kwam ik voor t eerst in aanraking met motiverende gespreksvoering (MGV). Ik was werkzaam in de verslavingszorg als leidinggevende. Wow, wat een ontmoeting met een geweldige inspiratiebron! Dat is het tot op heden nog steeds, mede omdat ook MGV niet stil staat, maar zich voortdurend doorontwikkeld. Het geeft mij en degenen die ik train meer de mogelijkheid de innerlijke dialoog bij de ander te helpen versterken, wat motivatie en verandering stimuleert. Het gaat om effectief(ver) je werk doen, de ander meer in zijn kracht weten te krijgen en bewust worden van de kracht van taal (met taal roep je taal op…). Ik heb veel ervaring opgedaan de afgelopen 25 jaar, veel in de zorg (artsen, verpleegkundigen, praktijkassistenten, huisartsen), bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten, overheid en veel in het buitenland. Ik ben praktisch, verbindend en ze zeggen inspirerend. Ik vind het van belang om ook organisatiebreed mee te kijken/denken HOE het effect van de training kan worden geborgd in uw organisatie. Daar moet het uiteindelijk renderen en de klant beter helpen. Ik sta open voor een vrijblijvend adviesgesprek.