Voorbeeldfilmpjes

Op deze pagina vindt u 24 voorbeeldfilmpjes van Motiverende Gespreksvoering, gemaakt door de leden van MINTned. Dit filmmateriaal is bedoeld als inspiratie en trainingsmateriaal. Wij pretenderen hier niet ‘de perfecte MGV-gesprekken’ te laten zien.

Het arsenaal aan filmpjes omvat een scala aan thema’s uit de Motiverende Gespreksvoering. Zo vindt u voorbeelden van de 4 processen, van het gebruik van complexe reflecties, het exploreren van de ambivalentie, het verzachten van behoudtaal, etc. We hebben getracht deze thema’s te koppelen aan zo veel mogelijk diverse onderwerpen. Zo hopen wij een zo groot mogelijk publiek te bedienen met contextrijke voorbeelden.

De filmpjes zijn genummerd en iedere titel bestaat uit twee delen; het MGV-thema en het onderwerp. Zo kunt u in één oogopslag zien waar het filmpje zich op richt. Een aantal filmpjes horen bij elkaar, bijvoorbeeld doordat ze elkaar aanvullen of tot hetzelfde thema behoren. Dit herkent u aan het gelijke nummer met een letter erachter, bijv; 2A, 2B en 2C.

Copyright ©: het is toegestaan te linken naar onderstaand film materiaal. Het embedden van onderstaand film materiaal is niet toegestaan en valt onder het copyright van Mintned.

1A: De 4 processen (niet MGV trouw)
Gezonder eten

Dit gesprek illustreert het doorlopen van ‘de 4 processen’ op een wijze die niet trouw is aan Motiverende Gespreksvoering. Diëtist Marja is in gesprek met Eddy die door de huisarts is verwezen met het dringende advies om met zijn voeding aan de slag te gaan. Eddy is directeur en is veel onderweg. Eddy zou echt minder moeten snoepen. Hoe pakt Diëtist Marja dit aan?

1B: De 4 processen; Engageren en focussen
Gezonder eten

Dit gespreksfragment illustreert het doorlopen van de thema’s ‘engageren en focussen’. Diëtist Marja is in gesprek met Eddy die door de huisarts is verwezen met het dringende advies om met zijn voeding aan de slag te gaan. Eddy is directeur en is veel onderweg. Eddy zou echt minder moeten snoepen. Hoe sluit Marja aan en hoe wordt het gesprekonderwerp bepaalt?

1C: De 4 processen; ontlokken en plannen
Gezonder eten

Dit gespreksfragment illustreert het doorlopen van de thema’s ‘ontlokken en plannen’, het vervolg van filmpje 1B. Diëtist Marja is in gesprek met Eddy, die door de huisarts is verwezen met het dringende advies om met zijn voeding aan de slag te gaan. Eddy is directeur en is veel onderweg. We komen het gesprek binnen op het moment dat de focus bepaald lijkt te zijn. Hoe gaat Marja deze motivatie verder ontlokken en hoe komen ze tot een plan?

1D: De 4 processen
seksuele gezondheid

In dit motiverende gesprek komen alle 4 de processen aan bod. Het gesprek vindt plaats in het Centrum voor Seksuele Gezondheid. De zorgverlener is in gesprek met Roel, een homoseksuele jongeman die worstelt met de keuze om wel of niet veilig te vrijen. Weet de zorgverlener bij Roel de juiste snaar te raken?

1E: De 4 processen (Engageren en focussen)
multiproblematiek

Dit gespreksfragment toont een eerste deel van een motiverend gesprek met daarin de thema’s ‘Engageren’ en ‘Focussen’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van de huisarts. De huisarts gaat in gesprek met Floor, een vrouw met multi-problematiek. Door de veelheid aan klachten en omstandigheden besteedt de huisarts ruimschoots de tijd om tot focus te komen. Hoe zal ze dit aanpakken?

2A: Ontlokken (niet MGV-trouw)
meer bewegen in het dagelijks leven

Dit gespreksfragment gaat over het thema “Ontlokken” op een wijze die niet trouw is aan Motiverende Gespreksvoering. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van een huisartsenpraktijk. POH Wiebe is in gesprek met Sofie die worstelt met haar slechte conditie. Ze voelt zich futloos en wil diabetes uitsluiten. Het gesprek is al gaande. Het contact is goed en de focus is voor beide duidelijk (meer bewegen). Hoe gaat Wiebe nu (meer) verandertaal ontlokken?

2B: Ontlokken (schijnbaar MGV-trouw)
meer bewegen in het dagelijks leven

Dit gespreksfragment gaat over het thema “Ontlokken” op een wijze die schijnbaar trouw is aan Motiverende Gespreksvoering. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van een huisartsenpraktijk. POH Wiebe is in gesprek met Sofie die worstelt met haar slechte conditie. Ze voelt zich futloos en wil diabetes uitsluiten. Het gesprek is al gaande. Het contact is goed en de focus is voor beide duidelijk (meer bewegen). Hoe gaat Wiebe nu (meer) verandertaal ontlokken?

2C: Ontlokken (MGV-trouw)
meer bewegen in het dagelijks leven

Dit gespreksfragment gaat over het thema “Ontlokken” op een wijze die wel trouw is aan Motiverende Gespreksvoering. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van een huisartsenpraktijk. POH Wiebe is in gesprek met Sofie die worstelt met haar slechte conditie. Ze voelt zich futloos en wil diabetes uitsluiten. Het gesprek is al gaande. Het contact is goed en de focus is voor beide duidelijk (meer bewegen). Hoe gaat Wiebe nu (meer) verandertaal ontlokken?

3A: Verandertaal ontlokken
alcoholgebruik minderen

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘verandertaal ontlokken’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van behandelaar Hannah. Ze is in gesprek met Frits die worstelt met overmatig alcoholgebruik. Hij wil minderen, met als voornemen er uiteindelijk helemaal mee te stoppen. We komen het gesprek binnen op het moment dat Hannah verandertaal wil ontlokken.

3B: Verandertaal ontlokken
een veilig huis creëren

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘ontlokken van verandertaal’. Het gesprek vindt plaats bij het Leger Des Heils. Het doel van cliënt Bianca is: samen met haar zoon Rick in haar huis kunnen blijven wonen. De hulpverlener heeft nog een extra belang: een veilig thuis voor haar zoon creëren. Hoe gaan deze twee doelen bij elkaar komen? En zal Bianca daar voor open staan?

3C: Geen verandertaal
stoppen met roken

Dit gespreksfragment illustreert een situatie waar bij aanvang van het gesprek geen verandertaal aanwezig is. Het gespreksonderwerp is stoppen met roken. Het gesprek vindt plaats in de coachruimte van Simone en ze is in gesprek met Mark die in de jeugdhulpverlening werkt. Mark is eigenlijk niet gemotiveerd om te stoppen met roken, maar de instelling waar hij werkt wordt geheel rookvrij en iedereen krijgt een gesprek aangeboden. Hoe lukt het Simone om twijfel te zaaien bij Mark?

4: Spirit van MGV
Verplicht kader

Dit gespreksfragment gaat over ‘het gebruik van de spirit van MI’ in een verplicht kader. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van het gemeentehuis. Consulent Joyce is in gesprek met Frank. Frank ontvangt een bijstandsuitkering. Onderdeel daarvan is de inspanningsverplichting en dit betekent dat Frank werk moet accepteren. We komen het gesprek binnen op het moment dat Joyce de verplichting met Frank bespreekt. Hoe gaat ze om met dit spanningsveld?

5A: De kracht van affirmaties
financiën op orde

In dit gespreksfragment speelt ‘de kracht van affirmaties’ een belangrijke rol. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van maatschappelijk werker Heleen. Heleen is in gesprek met Diana die worstelt met het feit dat ze financieel niet rondkomt in de maand omdat ze te veel tijd kwijt is met het zorgen voor anderen. Hoe kan affirmeren hier een helpende rol spelen?

5B: De kracht van affirmaties
meer ontspannen

Dit gespreksfragment gaat over het thema “De kracht van affirmaties”. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van praktijkondersteuner Maud. Ze is in gesprek met Anna. Anna worstelt met stress door haar drukke baan als directrice in combinatie met de zorg voor haar gezin. Ze zou eigenlijk wat meer moeten ontspannen, maar hoe? Het gesprek is al gaande; het contact is goed en de focus is voor beide duidelijk.

6A: Ambivalentie exploreren
minder vaak op de smartphone

Dit gespreksfragment illustreert het thema ‘ambivalentie exploreren’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van een huisartsenpost. POH Marloes is in gesprek met Hanna die worstelt met het zoeken naar balans, waarbij het gebruik van de smartphone de verstorende factor is.

Het gesprek is al gaande. Het contact is goed en de focus is voor beide duidelijk. Weet Marloes bij Hanna het gevoel van discrepantie op te halen?

6B: Ambivalentie verkennen
slaapproblemen

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘ambivalentie verkennen’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van praktijkondersteuner Josephine. Ze is in gesprek met Karel, die slecht slaapt en hier graag een oplossing voor wil. De vraag is of er gewerkt moet worden aan een oplossing, of aan zijn gedrag…

7A: Omgaan met wrijving
minder conflicten

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘omgaan met wrijving’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van de behandelaar in de GGZ. De behandelaar is in gesprek met Angelique. Angelique heeft borderline en merkt dat ze snel ruzie heeft met een collega op het werk. Maar ook thuis, in de familie of soms gewoon in de supermarkt.

Het gesprek is al gaande. Het contact is goed en de focus is voor beide duidelijk. Angelique wil onderzoeken wat ze eraan kan doen om minder snel ruzie te hebben, maar legt de schuld buiten zichzelf. Hoe zal de behandelaar dit aanvliegen?

7B: Omgaan met wrijving
oefeningen doen

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘omgaan met wrijving’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van fysiotherapeut Anne-Wil. Ze is in gesprek met Roos. We komen het gesprek binnen op het moment dat Anne-Wil ietwat geïrriteerd op Roos reageert, omdat ze haar oefeningen niet doet. De vraag is nu; hoe kan Anne-Wil de ontstane wrijving ombuigen?

8: Plannen
medicatietrouw

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘plannen’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van de huisartsenpraktijk. Praktijkondersteuner Anja is in gesprek met Alex die twijfelt of het lukt zijn medicijnen elke dag trouw in te nemen. Hij is uitvaartverzorger en werkt onregelmatig. Het gesprek is al gaande en wij komen het gesprek binnen op het moment dat Alex aangeeft dat hij ervoor kiest om de medicijnen te gaan gebruiken. Hoe komen ze samen tot een plan?

9: Focussen
loopbaankeuze

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘Focussen’. Loopbaanadviseur Eva is in gesprek met Martha die zich over veel dingen ontevreden voelt na het terugkomen van haar burn-out.

Het gesprek is al gaande. Het contact is goed en wij komen het gesprek binnen op het moment dat Eva focus gaat aanbrengen in het onderwerp. Hoe zal Eva dat aanpakken?

10: Engageren
alcoholgebruik minderen

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘engageren’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van studieadviseur Daniel. Daniel is gebeld door de moeder van Naomi die zich zorgen maakt over het alcoholgebruik van haar dochter. Naomi baalt dat haar moeder deze afspraak heeft geregeld. Hoe pakt Daniel dit aan?

11: Verzachten van behoudtaal
‘nee’ leren zeggen

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘verzachten van behoudtaal’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van een huisartsenpraktijk. De huisarts is in gesprek met Froukje, een jonge studente. Zij heeft het gevoel dat ze overloopt, dat het haar teveel wordt. Het gesprek is net gestart. Het is de eerste ontmoeting tussen de huisarts en Froukje. Hoe zal de huisarts omgaan met de behoudtaal van Froukje?

12: Intrinsieke motivatie versterken m.b.v. complexe reflecties
whiplash

In dit gespreksfragment speelt ‘het uitspreken van complexe reflecties’ een belangrijke rol. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van psycholoog Stefan. Hij werkt in een revalidatiekliniek en is in gesprek met Mariëlle die worstelt met haar klachten als gevolg van een ongeval. Het gesprek is al gaande en Mariëlle twijfelt of ze hulp nodig heeft. Hoe lukt het Stefan om de intrinsieke motivatie te versterken?

13: Op gepaste wijze informatie geven
afvallen

Dit gespreksfragment gaat over het thema ‘informatie geven’. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer van diëtist Janet. Marian heeft zichzelf aangemeld. Ze wil graag afvallen en gezonder eten. Ze heeft gehoord over het koolhydraat beperkt dieet en wil hiermee aan de slag. Gaat Janet haar de juiste informatie geven, en op de juiste manier?