Herken je je in de volgende situaties?

  • Iemand die zich niet wil houden aan de veilige afstand van 1,5 meter …
  • Iemand ziet het nut van handen wassen na boodschappen doen niet in …
  • Iemand blijft aandringen om iets te mogen doen wat niet strookt met het coronabeleid …
  • Een dochter loopt gewoon de gang in, terwijl alle bezoekers buiten dienen te blijven …

Als baliemedewerker, verpleegkundige, verzorgende of begeleider wil je natuurlijk dat anderen zo weinig mogelijk risico lopen op een besmetting. Door de maatregelen worden mensen beperkt in hun vrijheid. Er zijn beperkingen die er vroeger niet waren. Soms kennen mensen de regels niet of begrijpen ze niet hoe belangrijk deze zijn. Gesprekken hierover kunnen dan al snel tot conflicten en frustratie leiden.

Lees de hele PDF