In de begeleiding van jongeren in de residentiele jeugdzorg valt nog veel winst te behalen. Dit proefschrift van Annika Eenshuistra geeft een mooi overzicht van wat er bekend is over communicatieve vaardigheden van jeugdwerkers en waar nog meer onderzoek gedaan moet worden. Training in Motiverende Gespreksvoering aan jeugdzorgwerkers lijkt een belangrijk onderdeel. Vervolgens zal er ook aandacht besteeds moeten worden aan de implementatie van dergelijke traininsprogramma’s

Bekijk/download de PDF