Project omschrijving

Mirte Heringa

Sinds 2003 werk ik als (GZ) psycholoog in de SGGZ. Tijdens mijn eerste training MGV begreep ik eerlijk gezegd niet MGV anders maakte dan de reguliere gespreksvoering. Hier werd immers ook gebruik gemaakt van open vragen, reflecties, samenvattingen en bevestigen. Dit veranderde nadat ik als kersverse psycholoog meeliep met een collega die goed getraind was in MGV. Hij sloot tijdens dit gesprek op een prettige manier aan bij cliënt, liet hem praten en aan het einde van het gesprek gaf de cliënt zelf aan dat hij wilde stoppen met het middelengebruik, zonder dat de therapeut hier iets over had gezegd. Dit wilde ik ook leren! De therapeut vertelde me over MGV en hen vervolgens opnieuw een training gevolgd. Tijdens deze training leerde ik wat wel het verschil is met andere methodieken. Vervolgens werd in de praktijk de toegevoegde waarde van MGV snel zichtbaar. Cliënten kwamen beter hun afspraken na, er was minder discussie in de kamer en cliënten kwamen vaker tot een positief behandelresultaat. Dit motiveerde mij om me verder te verdiepen in MGV en hier training in te geven. Al meer dan tien jaar wissel ik met veel enthousiasme en plezier mijn werkzaamheden in de SGGZ (verslaving, eetstoornissen en co-morbide angst en stemmingsproblematiek) af met het geven van MGV trainingen aan professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg door het hele land. Mijn praktijk ervaring helpt me om goede aansluiting te vinden bij de casuïstiek tijdens de trainingen. Het geven van training houdt mij scherp op mijn eigen vaardigheden en om me te blijven verdiepen en bekwamen in deze waardevolle methodiek.