Project omschrijving

Rob d’Hondt

Rob d’Hondt is sinds 1997 actief lid van het Globale netwerk van trainers in MGV (MINT Inc.). Vanuit deze hoedanigheid heeft hij de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de internationale opleiding van nieuwe MINT trainers.
Hij is een van de oprichters en voormalig voorzitter van MINTned.
Rob is vice-voorzitter van MIAC. Met dit team zet hij zich in om wereldwijd in de verschillende (remote) regio’s leernetwerken te ontwikkelen om de kwalitatieve inzet en uitvoering van MGV te bevorderen.
Rob heeft in samenwerking met Joke Claessens het praktijkboek Motiverende Gespreksvoering geschreven dat deelnemers aan trainingen in staat stelt het eigen leerproces te optimaliseren www.mgvindepraktijk.com.
Daarnaast verzorgt Rob lezingen, workshops, trainingen, coaching en implementatie projecten op het gebied van MGV, leiderschap, werkgeluk en continuïteit binnen organisaties.